Wszystkie odpady złomu i surowców wtórnych będą objęte odwrotnym obciążeniem, a wszystkie artykuły z żeliwa lub stali solidarną odpowiedzialnością.
Oznacza to rozszerzenie tych specjalnych rozwiązań w VAT o kilkadziesiąt nowych produktów.
Takie będą skutki nowelizacji VAT w sprawie nowej matrycy stawek. W połowie grudnia zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące jej projektu.