Fiskus będzie mógł zakwestionować kwotę wypłaconego wynagrodzenia czy podatku potrąconego i wpłaconego do urzędu skarbowego np. przez notariusza.
Wynika to z projektu nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ordynacji podatkowej, który został przyjęty przez Sejm.
Jedna z przewidzianych w nim zmian dotyczy zakresu stosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Od początku 2019 r. organy podatkowe będą mogły się powołać na nią również wobec płatników. Dziś mogą to zrobić jedynie wobec podatników.