W 2017 r. właściciele farm wiatrowych powinni byli płacić podatek od całej elektrowni, a więc od części budowlanych i technicznych – orzekło 7 sędziów NSA.
Uzasadniając wyrok, sędzia Jan Rudowski powiedział, że sprawa opodatkowania elektrowni wiatrowych jest doskonałym przykładem, jak nie powinien przebiegać proces legislacyjny.
Na wczorajszy wyrok (sygn. akt II FSK 2983/17) czekali zarówno właściciele elektrowni wiatrowych, jak i gminy, na terenie których zlokalizowane są wiatraki. Spór dotyczył tylko 2017 r., ponieważ 29 czerwca br. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi opodatkowane są jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych. Zmiana ta zaczęła obowiązywać wstecz, tj. od 1 stycznia 2018 r.