Podatnicy złożyli do tej pory prawie 2 tys. wniosków o zwroty podatku na rachunki VAT w przyspieszonym terminie 25 dni. Opiewały one na blisko 1 mld zł – wynika z danych Krajowej Administracji Skarbowej.
Średni czas zwrotu jest jednak szybszy niż ustawowy i wynosi 18 dni. Chodzi o nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.
Jeśli podatnik wystąpi o to, aby nadwyżka została zwrócona na konto VAT, a nie na zwykły rachunek rozliczeniowy, to dostanie pieniądze w terminie nie dłuższym niż 25 dni, a nie standardowym, który wynosi 60 dni. Co istotne, w tym wypadku urząd nie może przedłużyć 25-dniowego terminu. Ma takie uprawnienie przy standardowej procedurze.
Dotychczas (dane na dzień 13 października br.) urzędy skarbowe zrealizowały 1210 wniosków o zwrot podatku na rachunek VAT. – Może go złożyć każdy, kto wykazał w deklaracji nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym – przypomina Paweł Cybulski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i zastępca szefa KAS.
Split payment w okresie lipiec - wrzesień 2018 / Dziennik Gazeta Prawna
Dodaje, że urzędy skarbowe równie szybko weryfikują wnioski o uwolnienie środków z konta VAT (z ograniczonym dostępem do środków) na zwykły rachunek rozliczeniowy. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas o to wystąpili, otrzymywali pieniądze do swobodnej dyspozycji średnio w ciągu 19 dni (ustawowy termin wynosi 60 dni).
Od lipca do 11 października br. takich wniosków było 1577.
– Staramy się jak najszybciej uwalniać środki, oczywiście po wcześniejszym sprawdzeniu zasadności uwolnienia – mówi wiceminister Cybulski. Zwraca uwagę na problem po stronie przedsiębiorców. – Nie spieszą się oni z odbiorem przesyłki z urzędu skarbowego z postanowieniem o uwolnieniu środków z konta VAT.
Wiceminister apeluje więc o to, aby firmy szybciej odbierały przesyłki, bo dzięki temu szybciej będą uwalniane pieniądze zgromadzone na rachunku VAT.
Z danych KAS wynika również, że przez trzy miesiące obwiązywania split paymentu 577 podmiotów skorzystało z możliwości otrzymania skonta. Chodzi o możliwość nieco mniejszej wpłaty VAT w razie uiszczenia podatku przed terminem. – To oznacza, że zachęta do korzystania ze split paymentu w postaci skonta nie jest martwym rozwiązaniem – ocenia zastępca szefa KAS.