Po zalogowaniu się na portalu zapoznamy się ze swoimi rozliczeniami i dowiemy się o stanie toczących się spraw. Dostaniemy też SMS z przypomnieniem o zapłacie podatku – to rozwiązania, które przygotowuje resort finansów.
Ministerstwo pracuje też nad pomysłem, który pozwoli obywatelom załatwić każdą sprawę w dowolnym urzędzie skarbowym. Ma to być możliwe dzięki wdrożeniu jednego centralnego systemu Poltax Plus, w którym będą zawarte wszystkie informacje o podatnikach.

Ustawa o rachunkowości Zmiany 2018. Nowy system sprawozdawczości finansowej >>>>