Właściciele samochodów ciężarowych, autobusów czy przyczep muszą przygotować się na wyższe niż dotychczas opłaty. Podatki lokalne w 2019 roku wzrosły na skutek inflacji średnio o 1,6 proc.

Wyjaśniamy, kogo dotyczy podatek od środków transportowych, co dokładnie stanowi przedmiot opodatkowania i o jakich terminach należy pamiętać.

Ustawa o podatkach lokalnych zobowiązuje do tej opłaty zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych. Chodzi m.in. o samochody ciężarowej o określonej poniżej masie, ciągniki, przyczepy i naczepy a także autobusy.

Reklama

Zwolnienia

Ustawodawca zwalnia z obowiązki zapłaty m.in placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne i podmioty korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie innych ustaw. Podatku nie trzeba odprowadzać także od środków transportowych stanowiących zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Zwolnione z tej opłaty są także pojazdy zabytkowe.

Terminy

Podatek uiszcza się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Obwieszczenie Ministra Finansów podaje górne granice podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od środków transportowych. Oznacza to, że gminy ustalając swoje stawki daniny nie mogą tych kwot przekroczyć.

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU MAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKU MAKSYMALNA STAWKA W 2019 ROKU
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 804,30 zł 819,59 zł 832,71 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1341,76 zł 1367,26 zł 1389,14 zł
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 9 ton 1610,10 zł 1640,70 zł 1666,96 zł
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 3072,52 zł 3130,90 zł 3181 zł
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1878,43 zł 1914,13 zł 1944,76 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego do 36 ton włącznie 2374,85 zł 2419,98 zł 2458,70 zł
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego powyżej 36 ton 3072,52 zł 3130,90 zł 3181 zł
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1610,10 zł 1640,70 zł 1666,96 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy do 36 ton włącznie 1878,43 zł 1914,13 zł 1944,76 zł
Podatek od przyczepy lub naczepy powyżej 36 ton 2374,85 zł 2419,98 zł 2458,70 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) mniejszej niż 22. 1901,24 zł 1937,37 zł 1968,37 zł
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) równej lub większej niż 22. 2403,69 zł 2449,37 zł 2488, 56 zł