Na potrzeby rozliczania minimalnego podatku od nieruchomości i ustalania kwoty wolnej w wysokości 10 mln zł trzeba będzie brać pod uwagę wartość początkową budynków na pierwszy, a nie ostatni dzień każdego miesiąca – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.Wniosek o interpretację złożyła spółka zajmująca się wynajmem lokali użytkowych. Jej rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. Wskazała, że wynajmuje kilka swoich budynków, których łączna wartość przekracza 10 mln zł.
Dotychczas nie musiała płacić minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Chciała się upewnić, czy będzie miała taki obowiązek od 1 stycznia 2019 r., gdy zmienią się zasady tego podatku – kwota wolna w wysokości 10 mln zł nie będzie już odnosić się do poszczególnych nieruchomości, tylko przypadać na podatnika. Wynika to z nowelizacji z 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291), która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Spółka spytała też, czy powinna wziąć pod uwagę wartość początkową budynków określoną na koniec danego miesiąca kalendarzowego.
W odpowiedzi dyrektor KIS wyjaśnił, że od 1 stycznia 2019 r. podstawą opodatkowania będzie suma wartości początkowej budynków ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca, pomniejszona o kwotę 10 mln zł. Wskutek tych zmian spółka zostanie więc objęta podatkiem minimalnym, przy czym kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku będzie mogła odliczyć od zaliczki.
Liczyć się będzie wartość początkowa budynków ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca, a nie na jego koniec – wyjaśnił dyrektor KIS. Dodał, że minimalnym podatkiem dochodowym będą objęte wszystkie budynki, niezależnie od ich klasyfikacji (m.in. mieszkalne, niemieszkalne, przemysłowe, magazynowe) położone na terytorium Polski, jeżeli generują przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 września 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.302.2018.1.BS.