Jeżeli urząd skarbowy sporządzi zeznanie z błędami, to sam je poprawi, a podatnik uniknie odsetek za zwłokę. Na ulgowe traktowanie będą mogły liczyć także osoby, których zeznania zostaną zaakceptowane automatycznie, a wynikająca z nich dopłata nie zostanie uregulowana w terminie.Już przy okazji najbliższych rozliczeń, tj. za 2018 r., fiskus zwolni niektórych podatników z obowiązku składania zeznań podatkowych. I tak, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie będą musiały samodzielnie wysyłać PIT-37 i PIT-38 (a za kolejny rok podatkowy – również przedsiębiorcy składający zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28). Chodzi o nową usługę Twój e-PIT.

Urząd wypełni za podatnika

Reklama
Sporządzone przez KAS zeznania będą udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej na portalu podatkowym. Fiskus, na podstawie wszelkich dostępnych mu informacji, uwzględni w nim ulgi, przekaże 1 proc. podatku, a nawet zastosuje preferencyjny sposób rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem (o szczegółach pisaliśmy m.in. w artykule: Twój e-PIT zastąpi inne usługi fiskusa, DGP nr 103/2018). Podatnik będzie mógł się zapoznać z zeznaniem, zmodyfikować je, zaakceptować lub odrzucić, a nawet – nie zrobić nic. Wówczas PIT zostanie złożony automatycznie.

Reklama
Dla podatników istotne jest zatem, co się stanie, gdy potwierdzą zeznanie, w którym fiskus popełnił błąd, albo w ogóle nie zapoznają się ze swoim rozliczeniem, z którego skarbówce wyszła dopłata podatku?
– Interesy podatników zostały zabezpieczone na wypadek takich sytuacji – uspokaja Anna Misiak, partner, doradca podatkowy, Szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w MDDP.

Gdy organ się pomyli…

Podatnik nie poniesie konsekwencji w przypadku akceptacji zeznania błędnie przygotowanego z winy organu. To urząd skarbowy będzie musiał je skorygować. Jeśli się okaże, że w wyniku takiej korekty powstanie zaległość, podatnik uniknie odsetek. Nie będą mu one naliczane od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu od urzędowej korekty.
– Ważne, żeby podatnicy wiedzieli, w jakich sytuacjach stosowana będzie odpowiedzialność organu. Jeśli błąd będzie można przypisać podatnikowi, to powyższy mechanizm nie będzie miał zastosowania – wyjaśnia Anna Misiak.
W praktyce może się zdarzyć sytuacja, że w zeznaniu dojdzie do pomyłek zarówno z winy urzędu, jak i podatnika.
– Tego przypadku projekt nie rozstrzyga, należałoby jednak przyjąć, że podatnik powinien odpowiadać jedynie w takim zakresie, w jakim przyczynił się do zaniżenia zobowiązania – uważa ekspertka.

…lub podatnik zapomni

Jeżeli podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci udostępnionego zeznania do 30 kwietnia, będzie to jednoznaczne ze złożeniem PIT (tzw. automatyczna akceptacja). Podatnik, który nawet się nie zainteresuje, czy ma obowiązek dopłacić podatek skarbówce, z pewnością się o tym dowie. Fiskus upomni się o swoje, korzystając w tym celu ze wszystkich dostępnych mu metod kontaktu z podatnikiem. Na przekazanie informacji podatnikowi organ podatkowy będzie miał miesiąc od dnia upływu terminu płatności. Podatnik, który ureguluje zobowiązanie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania takiej informacji, zostanie potraktowany ulgowo i nie dopłaci żadnych odsetek.
– Rozwiązanie polegające na tym, że skarbówka informuje o wysokości podatku do zapłaty, stosowane jest z powodzeniem także w innych europejskich krajach – zwraca uwagę Anna Misiak.

Ważna świadomość

Nasza rozmówczyni pozytywnie ocenia te rozwiązania. Zwraca jednak uwagę, że potrzebna będzie szeroka kampania informacyjna uświadamiająca podatnikom, na czym będzie polegać usługa Twój e-PIT i jakie mogą być konsekwencje niedopilnowania prawidłowości rozliczenia.
– Łatwo można sobie bowiem wyobrazić, że niektórzy podatnicy zapewnieni o tym, że to skarbówka ich rozlicza, zapomną zweryfikować zeznanie, a nawet sprawdzić, czy muszą uregulować dopłatę – mówi ekspert MDDP.
Anna Misiak wskazuje, że PIT sporządzony przez KAS warto będzie sprawdzić w każdym przypadku, ale szczególnie w sytuacji, gdy podatnik ma kilku płatników, a w konsekwencji jego zeznanie musi być sporządzone na podstawie wielu informacji PIT-11, czy PIT-8C. Z jednej strony chodzi o to, żeby sam podatnik nie był zaskoczony wynikiem rozliczenia, a z drugiej o podpilnowanie, że fiskus uwzględnił wszystkie dochody, które podatnik miał obowiązek wykazać.
– Trzeba bowiem pamiętać, że to zasadniczo na nim spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe i pełne rozliczenie podatku od wszystkich uzyskanych w trakcie roku dochodów – podsumowuje Anna Misiak.
Podatnik uniknie odsetek, gdy wpłaci daninę w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji z urzędu skarbowego
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2809), skierowany do drugiego czytania w Sejmie