Odpowiadamy na kolejne pytania dotyczące mechanizmu podzielonej płatności kierowane na adres e-mailowy: splitpayment@infor.pl. Zachęcamy do zadawania następnych.Ujemna korekta

Spółka otrzymała płatności od nabywcy w systemie podzielonej płatności. Czy może następnie wystawić fakturę korygującą (ujemną) i dokonać kompensaty z partnerem handlowym? – pyta czytelnik.
Nie. W odpowiedzi na to pytanie Ministerstwo Finansów przypomniało, że podatnik, który chce zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności, korzysta z przeznaczonego do tego celu komunikatu przelewu. Jest to jedyna dopuszczalna forma płatności w tym systemie – podkreślił resort.
Dodał, że metoda podzielonej płatności jest dobrowolna i nie ma konieczności korzystania z niej przy wystawieniu faktury korygującej.
– Jeżeli nabywca dokonał płatności w split payment, wówczas dostawca może zwrócić kwotę wynikającą z faktury korygującej (ujemnej), korzystając z komunikatu przelewu, ale nie musi – wyjaśnił resort.
Stwierdził, że jeżeli po wystawieniu faktury korygującej (ujemnej) podatnik dokona kompensaty z partnerem handlowym, to będzie to już płatność poza mechanizmem podzielonej płatności.

Zwolniony nabywca

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ), zwolniony z VAT, korzysta z usług kontrahentów zarejestrowanych jako podatnicy czynni VAT. Czy w związku z tym płaci za pomocą split paymentu, czy jak dotychczas bezpośrednio na zwykły rachunek rozliczeniowy? – pyta czytelnik. Dodaje, że na fakturach wskazany jest tylko ten jeden numer rachunku do zapłaty.
– W przypadku podatnika, który korzysta ze zwolnienia z VAT, nie ma zaznaczenia forma płatności. Od nabywcy zależy więc, w jakiej formie będzie przesyłać płatności dostawcom; czy tak jak dotychczas, czy w mechanizmie podzielonej płatności – odpowiada Roman Namysłowski, partner zarządzający w Crido Taxand.
Celem podzielonej płatności jest ochrona przed konsekwencjami, gdy podatnik nieświadomie uczestniczył w oszustwie, a sprzedawca nie odprowadził VAT należnego do urzędu skarbowego. – Fiskus nie pociąga jednak do odpowiedzialności za VAT nieodprowadzony przez sprzedającego nabywców wciągniętych w karuzelę podatkową, gdy nie odliczyli oni podatku naliczonego – wyjaśnia Roman Namysłowski.
Nie ma jednak przeszkód, by mimo tego NZOZ korzystał z podzielonej płatności. Wystarczy, że zna konto dostawcy i wybierze specjalny komunikat przelewu. Należy w nim w pisać m.in. kwotę brutto, kwotę VAT, numer NIP kontrahenta i numer faktury. Na podstawie tego komunikatu bank pobierze kwotę podatku z rachunku nabywcy (NZOZ), a bank sprzedawcy umieści ją na rachunku VAT sprzedawcy.