Wyjeżdżający za granicę w ramach programu „Mobilność plus” nie płacą podatku do wysokości diet i innych należności w podróży służbowej. Ministerstwa finansów i nauki właśnie ustaliły nowe stanowisko.
To przełom w sporze, który trwa od ponad sześciu lat tj. od momentu, gdy minister nauki i szkolnictwa wyższego ustanowił program „Mobilność plus”.
Nowe stanowisko resortu potwierdza to, co wielokrotnie orzekał Naczelny Sąd Administracyjny, ostatnio w wyroku z 3 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1854/16), a wcześniej m.in. 12 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3509/15).