Niezadowolony z wyroku sądu wojewódzkiego nie będzie mógł już tak łatwo poskarżyć się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I to niezależnie od tego, czy będzie nim podatnik, czy fiskus.
Na dodatek NSA podejmie wcześniej decyzję, czy skargę kasacyjną w ogóle rozpatrzyć.
Taka zmiana ma się pojawić w pakiecie ustaw wprowadzających nową ordynację podatkową. Projekt ordynacji został właśnie opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Natomiast nowy przepis o zaskarżaniu interpretacji do sądów ma być w innym projekcie – dotyczącym prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.