Krajowa Informacja Skarbowa zmienia wykładnię w sprawie środków z programu „Mobilność plus”. Potwierdziła, że do wysokości diet i innych należności w podróży służbowej nie trzeba płacić podatku.
Wynika to z najnowszych interpretacji zmieniających z 3 sierpnia 2018 r. (nr: 0113-KDIPT2-2.4011.209.2018.4.KR i 0113 -KDIPT2-2.4011.206.2018. 4.KR).
Zawarte w nich stanowisko jest zgodne z tym, które niedawno wypracowały wspólnie ministerstwa: finansów oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Pisaliśmy o tym w artykule „MF wycofuje się z interpretacji w sprawie naukowców” (DGP nr 141/2018).
Po latach sporów z podatnikami fiskus uwzględnił korzystne dla podatników orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego potwierdzeniem były również tegoroczne wyroki: z 3 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1854/16) i z 12 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3509/15).
W ślad za tym swoje stanowisko skorygował również dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej (KIS). Zmienił on już dwie interpretacje z czerwca tego roku, które podatnicy postanowili zaskarżyć do sądu. Tym samym sprawy te nie trafią na sądową wokandę.
Jedna z nich dotyczyła młodego naukowca zatrudnionego na polskiej uczelni, który w ramach programu „Mobilność plus” został skierowany do ośrodka naukowego w Niemczech. Zgodnie z umową zawartą z uczelnią otrzymał on pieniądze na pokrycie kosztów utrzymania, bieżące wydatki oraz koszty podróży.
Naukowiec chciał się upewnić, że otrzymane pieniądze są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy PIT, czyli do wysokości diet i innych należności za czas podróży służbowej określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Powołał się na korzystne w tej sprawie orzecznictwo sądów administracyjnych.
Pierwotnie dyrektor KIS był innego zdania. W interpretacji z 4 czerwca 2018 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.206.2018.1.KR) stwierdził, że wyjazd za granicę uczestnika programu „Mobilność plus” nie jest tożsamy z odbyciem podróży służbowej. Wypłacone środki nie są więc zwolnione z PIT. 3 sierpnia organ zmienił zdanie i przyznał rację podatnikowi, odstępując od uzasadnienia.
Analogiczny problem dotyczy doktorantów, którzy nie są zatrudnieni na uczelni. Oni także – zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów – mogą korzystać ze zwolnienia. W tym przypadku MF wskazuje jako podstawię prawną art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT, czyli przepis, który mówi o podróżach osób niebędących pracownikami. Pełną odpowiedź resortu opublikowaliśmy we wspomnianym artykule „MF wycofuje się z interpretacji w sprawie naukowców”.
– Nie tylko dyrektor KIS, ale też dyrektorzy izb administracji skarbowej zaakceptowali nową wykładnię MF i zmieniają swoją wykładnię – informuje Marcin Borkowski, radca prawny i doradca podatkowy z Borkowski & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Sp.k.
Podaje przykład decyzji dyrektora IAS w Poznaniu z 6 sierpnia 2018 r. (znak sprawy: 3001-IOD1.4102.115.2018), uchylającej poprzednią decyzję tego organu oraz decyzję naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady i stwierdzającej nadpłatę w PIT za 2015 r.