Przez wspólność majątkową żona jest współwłaścicielem auta, choć jej danych nie ma w dowodzie rejestracyjnym. Małżeństwo odliczy więc od dochodu wydatki na rehabilitację żony.
Małżonkowie rozliczają się wspólnie. Żona jest niepełnosprawna. Mąż dowozi ją na zabiegi rehabilitacyjne, jednak żona nie jest ani właścicielem, ani współwłaścicielem auta. Podatnicy nie wiedzą, czy mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
Zdaniem Michała Cielibały, doradcy podatkowego z Biura Rachunkowego Biurex w Kielcach, podatnicy mogą skorzystać z ulgi. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, do wysokości nieprzekraczającej w 2008 roku kwoty 2280 zł.