Małżonkowie rozliczają się wspólnie. Żona jest niepełnosprawna. Mąż dowozi ją na zabiegi rehabilitacyjne, jednak żona nie jest ani właścicielem, ani współwłaścicielem auta. Podatnicy nie wiedzą, czy mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Zdaniem Michała Cielibały, doradcy podatkowego z Biura Rachunkowego Biurex w Kielcach, podatnicy mogą skorzystać z ulgi. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, do wysokości nieprzekraczającej w 2008 roku kwoty 2280 zł.

Odliczenie to przysługuje podatnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa, czyli osobą, w stosunku do której, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności, lub II grupy inwalidztwa, czyli osobą, w stosunku do której, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2) jest właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego,

3) samochodu używa w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, czyli używanie samochodu musi wynikać z indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej i przywracania sprawności jego organizmu.

Małżonkowie rozliczają się wspólnie, czyli przez cały rok podatkowy posiadali wspólność majątkową. Od 1 stycznia 2004 r. został zmieniony art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT, z którego wynika, że współwłaściciele samochodu mają takie samo prawo do ulgi jak właściciele.

- Dzięki wspólności majątkowej żona jest współwłaścicielem samochodu, mimo że jej dane nie są wpisane w dowodzie rejestracyjnym. Przysługuje jej zatem prawo do ulgi z tytułu używania samochodu w związku z przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - podsumowuje Michał Cielibała.

52 DNI zostały do rocznego rozliczenia PIT