Największą korzyść ze wspólnego opodatkowania mają małżonkowie o wyraźnie zróżnicowanym poziomie zarobków. Korzyści będą też wtedy, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje dochodów opodatkowanych PIT.
Każdy podatnik podlega odrębnemu opodatkowaniu. Wyjątkiem od tej reguły są m.in. małżonkowie, którzy na wspólny wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu PIT mogą być opodatkowani łącznie od sumy uzyskanych w roku podatkowym dochodów.
Wspólne rozliczenie dochodów małżonków na jednym formularzu PIT to przywilej, z którego nie każde małżeństwo może skorzystać. Zasadniczo małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od uzyskiwanych dochodów. Możliwość złożenia wspólnego zeznania stanowi wyjątek od tej zasady i podlega licznym ograniczeniom.
Podstawowy warunek to pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte lub rozwiązane w trakcie roku podatkowego, nie można złożyć wspólnego PIT. Szczególne sytuacje mogą jednak wystąpić w przypadku rozwodu. Jeśli wyrok zapadł pod koniec roku, ale orzeczenie uprawomocniło się już w roku następnym, to małżonkowie zachowają prawo do złożenia wspólnego zeznania. Decydująca jest data uprawomocnienia wyroku. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy nie rozliczą się jednak wspólnie, jeżeli w roku podatkowym istniała między nimi rozdzielność majątkowa. Możliwość złożenia wspólnego zeznania dotyczy tylko małżonków, którzy mają wspólność majątkową. Co istotne, musi ona trwać przez cały rok podatkowy.
Trzeba też zauważyć, że orzeczenie rozwodu między małżonkami w trakcie roku podatkowego wyklucza możliwość skorzystania z preferencji. Istotne jest jednak to, kiedy uprawomocnił się wyrok orzekający rozwód. Jeżeli wyrok został ogłoszony w danym roku, ale jego uprawomocnienie się nastąpiło w roku następnym, byli małżonkowie skorzystają z preferencyjnego sposobu rozliczenia za poprzedni rok podatkowy.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Korzyści z rozliczania małżonków.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Kiedy możliwy wspólny PIT- Kiedy to się opłaca- Czy małżonkowie mogą złożyć PIT przez internet- Jaki jest termin na oświadczenie