Małżonkowie, którzy chcą rozliczyć się wspólnie, muszą złożyć deklarację za 2008 rok najpóźniej 30 kwietnia 2009 r. Spóźnienie pozbawia prawa do złożenia wspólnego PIT.
Każdy podatnik podlega odrębnemu opodatkowaniu. Wyjątkiem od tej reguły są m.in. małżonkowie, którzy na wspólny wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu PIT mogą być opodatkowani łącznie od sumy uzyskanych w roku podatkowym dochodów.
Aby małżonkowie mogli złożyć jeden PIT, muszą spełnić podstawowy warunek - terminowo złożyć deklarację. Spóźnienie pozbawi małżonków możliwości złożenia jednej deklaracji PIT, będą wtedy musieli złożyć oddzielne deklaracje.