Wspólność majątkowa męża i żony uprawnia do preferencyjnego rozliczenia. Do złożenia wspólnego PIT konieczne jest, aby małżeństwo trwało cały rok podatkowy. Wspólne zeznanie należy złożyć według miejsca zamieszkania jednego z małżonków.

Wspólne rozliczenie dochodów małżonków na jednym formularzu PIT to przywilej, z którego nie każde małżeństwo może skorzystać. Zasadniczo małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od uzyskiwanych dochodów. Możliwość złożenia wspólnego zeznania stanowi wyjątek od tej zasady i podlega licznym ograniczeniom.

Podstawowy warunek to pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte lub rozwiązane w trakcie roku podatkowego, nie można złożyć wspólnego PIT.

Szczególne sytuacje mogą jednak wystąpić w przypadku rozwodu. Jeśli wyrok zapadł pod koniec roku, ale orzeczenie uprawomocniło się już w roku następnym, to małżonkowie zachowają prawo do złożenia wspólnego zeznania. Decydująca jest data uprawomocnienia wyroku.

Podatnicy pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy nie rozliczą się jednak wspólnie, jeżeli w roku podatkowym istniała między nimi rozdzielność majątkowa. Możliwość złożenia wspólnego zeznania dotyczy tylko małżonków, którzy mają wspólność majątkową. Co istotne, musi ona trwać przez cały rok podatkowy.

Wyjaśnijmy, że pomiędzy małżonkami może istnieć wspólność majątkowa ustawowa, jak również wspólność określona w umowie majątkowej, którą małżonkowie zawarli.

Czy ustawa uzależnia wspólne rozliczenia od tego, aby oboje małżonkowie mieli w Polsce miejsce zamieszkania ? Czy podatnik, który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, z której nie uzyskał żadnego przychodu, będzie mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ? Gdzie składają PIT małżonkowie w przypadku, gdy mają różne miejsca zamieszkania?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.