Wspólność majątkowa męża i żony uprawnia do preferencyjnego rozliczenia. Do złożenia wspólnego PIT konieczne jest, aby małżeństwo trwało cały rok podatkowy. Wspólne zeznanie należy złożyć według miejsca zamieszkania jednego z małżonków.

Wspólne rozliczenie dochodów małżonków na jednym formularzu PIT to przywilej, z którego nie każde małżeństwo może skorzystać. Zasadniczo małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od uzyskiwanych dochodów. Możliwość złożenia wspólnego zeznania stanowi wyjątek od tej zasady i podlega licznym ograniczeniom.

Podstawowy warunek to pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte lub rozwiązane w trakcie roku podatkowego, nie można złożyć wspólnego PIT.