Czy za pomocą mechanizmu podzielonej płatności można opłacać prywatne rachunki? Czy może go stosować dom pomocy społecznej? To kolejne pytania napływające do naszej redakcji. Odpowiadamy na nie i zachęcamy do zadawania kolejnych na adres e-mailowy: splitpayment@infor.plPodzielona płatność w domu pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Jej działalność jest zwolniona z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. Wszelkie zakupy dokonywane przez tę placówkę nie podlegają odliczeniu VAT. Czy może ona stosować split payment?
TAK. Dom pomocy społecznej może płacić sprzedawcom w podzielonej płatności, ponieważ jako nabywca sam decyduje, w jaki sposób chce zapłacić sprzedawcy (usługodawcy) – czy na jego na rachunek rozliczeniowy przelać całą należność, czy tylko kwotę netto, a równowartość podatku na konto VAT.
Prawdopodobnie sam DPS nie będzie miał żadnej kwoty na swoim rachunku VAT, ponieważ jego sprzedaż opodatkowana jest objęta zwolnieniem. – Zatem na wystawionych przez niego fakturach nie pojawi się podatek należny, który nabywca usługi pomocy społecznej mógłby opłacić z użyciem mechanizmu podzielonej płatności i przez to zasilić rachunek VAT domu pomocy społecznej – zwraca uwagę Tomasz Wagner, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego EY.
Ekspert podkreśla jednak, że niezależnie od braku środków na rachunku VAT, podzieloną płatność można uruchomić z pieniędzy zgromadzonych na rachunku bieżącym.
Prawdopodobnie natomiast DPS – skoro nie odlicza podatku naliczonego – nie będzie miał możliwości zastosowania ustawowych zachęt do użycia split payment.
Chodzi o dodatkowe zabezpieczenia przed sankcją VAT i karnymi odsetkami, na które narażeni są wyłącznie podatnicy VAT odliczający podatek naliczony.
– Trzeba też pamiętać, że jeśli DPS wystawi fakturę osobie fizycznej, to zapłata za usługi pomocy społecznej nie będzie mogła być dokonana z zastosowaniem podzielonej płatności – dodaje Tomasz Wagner.

Prywatne zakupy z zapłatą z rachunku VAT

Mikroprzedsiębiorca ma konto firmowe, z którego reguluje również prywatne rachunki. Czy może za nie zapłacić za pomocą mechanizmu podzielonej płatności?
TAK. Formalnie należałoby rozdzielać sprawy prywatne od firmowych i nie regulować własnych rachunków z firmowego konta. W praktyce jednak, jak wynika z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Bank nie zablokuje takiej transakcji, ponieważ nie weryfikuje, czy płatność jest firmowa, czy prywatna.
Warunkiem do zrobienia przelewu w podzielonej płatności jest posiadanie faktury, np. za prąd czy gaz. Przedsiębiorstwa gazowe i energetyczne przesyłają faktury nawet osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności.
W komunikacie przelewu podatnik musi wskazać numer faktury, a także:
■ kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury;
■ kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
■ numer NIP dostawcy towaru lub usługodawcy.

Zapłata również z pieniędzy podopiecznych

Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, w szczególności za leki i pieluchomajtki. W związku z centralizacją rozliczeń DPS jest czynnym podatnikiem VAT, a faktury za zakupy są wystawiane na miasto jako nabywcę i DPS jako odbiorcę. Faktyczna zapłata jest ze środków depozytowych mieszkańców (w części przez nich płatnej) i ze środków DPS (do wysokości limitu ceny). Czy do tych płatności można stosować mechanizm split payment?
TAK. Przepisy o VAT przewidują, że podatnik, który otrzymał fakturę z wykazaną kwotą podatku, może przy płaceniu za fakturę zastosować mechanizm podzielonej płatności. Jak mówi Agnieszka Bieńkowska z Gekko Taxens, przepisy określające zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności nie uzależniają możliwości jego stosowania od źródła finansowania zakupu.
– Jeśli więc mam do czynienia z sytuacją, w której miasto w związku z danym zakupem otrzymuje fakturę i na tej fakturze wykazana jest kwota podatku, to miasto jako podatnik może przy dokonywaniu płatności tej faktury zastosować mechanizm podzielonej płatności – uważa Agnieszka Bieńkowska.
Jej zdaniem bez znaczenia jest to, że zakup taki finansowany jest w części ze środków DPS, a w części z pieniędzy pochodzących z wpłat od podopiecznych ośrodka lub ich rodzin.