Odpowiadamy na pytania Czytelników, które otrzymaliśmy na adres e-mailowy: splitpayment@infor.pl. Odpowiedzi na inne pytania zamieścimy w kolejnych wydaniach DGP.

Liczy się data przelewu, a nie wystawienia faktury

Czy w systemie podzielonej płatności można opłacać faktury wystawione i otrzymane od dostawców przed 1 lipca lub wystawione przed tą datą, ale otrzymane już po tym czasie?