Split payment obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018. Teoretycznie nieobowiązkowy mechanizm na zasadzie naczyń połączonych w krótkim czasie obejmie całość sektora B2B. Potencjalnie negatywny wpływ mechanizmu podzielonej płatności na płynność małych i średnich przedsiębiorstw staje się głównym zarzutem wobec ustawodawcy. Przedsiębiorcy już dziś powinni wyposażyć się w skuteczne narzędzia, które pozwolą im zapanować na finansami firmy w dualnym systemie rozliczeń.

Dlaczego tak wiele mówi się o płynności finansowej przedsiębiorstwa w kontekście MPP?

Po pierwsze dlatego, że firma może nie być jeszcze przygotowana na przejście na mechanizm podzielonej płatności. Tym samym może być zaskoczona, jeżeli kontrahent zdecyduje się na opłacenie faktury wedle nowych przepisów. Przedsiębiorcy, po przejściu na split paymet, nie dysponują pełną kwotą ze swojego konta bankowego. W firmach o mniejszych zasobach gotówki, czy działających na niskiej marży, zazwyczaj wartość kwoty VAT służy jako tymczasowe środki obrotowe. Po przejściu MPP środki te będą zamrożone. Dlatego firmy będą musiały zabezpieczyć środki na pokrycie stałych opłat, wśród których jednymi z najważniejszych są wynagrodzenia dla pracowników oraz podwykonawców. W przypadku firm gdzie istnieje różnica stawki między VAT-em należnym a naliczanym wartość zamrożonej gotówki będzie jeszcze większa.

Taki chwilowy zamęt bardziej odczują mniejsze przedsiębiorstwa, niż korporacje. Duże firmy po pierwsze mają większe zasoby, przez co mogły je wykorzystać i wdrożyć nowy mechanizm płatności. Po drugie, mogą operować transakcjami nie tylko w PLN. Finalnie może się to sprowadzać także do kwestii obrotów. Jeżeli przedsiębiorstwo ma ogromne obroty, a małe koszty, to zmianę zauważy tylko dział księgowy.

Po przejściu na MPP

Poszczególne firmy już teraz podejmują decyzję czy wszystkie faktury realizować w podzielonej płatności. Zachętą do przejścia na ten mechanizm ma być szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Należy pamiętać, iż ten szybszy zwrot (w ciągu 25 dni na wniosek naczelnika urzędu skarbowego) odbywa się na rachunek VAT. Uwolnienie nadwyżki VAT na rachunek bieżący jest ograniczone. Taki pisemny, uzasadniony wniosek jest rozpatrywany tak jak do tej pory - przez naczelnika US w terminie 60 dni i to od decyzji urzędnika zależy ostateczna wysokość „odzyskanych” środków.

Jak sobie pomóc?

Split payment ograniczony jest do przelewów w walucie PLN dla kontrahentów biznesowych. Powoduje to dodatkowe komplikacje dla tych firm, które mają różnorodne sposób rozliczeń np. gotówką, kartą czy w walucie obcej. Z drugiej strony, jeżeli większość transakcji rozliczanych jest w formie gotówki lub karty, przedsiębiorca może nie odczuć przejścia na mechanizm podzielonej płatności.

Dobre przygotowanie na split payment oznacza przede wszystkim zapanowanie nad finansami przedsiębiorstwa w nowych warunkach. Nieodzownym wsparciem mogą być aktualne systemy do zarządzania i księgowości. – W obecnych warunkach firmy MŚP powinny rozsądnie operować finansami poprzez zarządzanie rozrachunkami i planowanie transakcji wg prognozowanych wpływów - wskazuje Agnieszka Opalińska, kierownik projektu enova365 Księgowość – dzięki oprogramowaniu enova365 przedsiębiorca zyskuje możliwość monitorowania struktury należności i zobowiązań, podglądu zamrożonej części rozrachunków oraz analizy rachunków powiązanych.

Eksperci przekonują, iż dzięki wykorzystaniu systemów do zarządzania, firmy z sektora MŚP będą mogły przewidywać okresy ograniczonej płynności i dobrać odpowiednie środki zaradcze. Menadżerowie odpowiedzialni za zamówienia i realizujący transakcje, mogą zostać wyposażeni w narzędzia ostrzegające przed realizacją transakcji wpływających na płynność lub zasugerować inne sposoby rozliczeń.

Kompendium wiedzy dotyczące split payment można pobrać ze strony https://www.enova.pl/zapanuj-nad-dualnoscia