Kwota wirtualnych „kredytów”, którą internauta wpłaca, aby licytować kupno towaru po atrakcyjnej cenie, powinna być powiększona o VAT – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.
Orzeczenie zostało wprawdzie wydane w spra wie spółki brytyjskiej, ale ma znaczenie także dla podmiotów działających w naszym kraju. Przepisy o VAT są bowiem zharmonizowane w całej Unii Europejskiej, a więc wnioski unijnych sędziów są istotne zarówno dla firm z Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce.
Chodziło o spółkę sprzedającą w kilku krajach Unii Europejskiej m.in. telewizory, komputery, telefony komórkowe, samochody. Sprzedaż odbywa się w internecie, a zainteresowani mogą kupić towary w sklepie bądź na aukcji po bardziej atrakcyjnej cenie.
W tym drugim celu muszą jednak najpierw nabyć „kredyty”, które uprawniają ich do uczestnictwa w aukcji. Takie „kredyty” nie mogą zostać wykorzystane do zakupu towarów sprzedawanych w sklepie internetowym. Nie mogą też zostać ponownie zamienione na gotówkę. Nie są też zaliczane na poczet ceny wylicytowanego towaru.
W grudniu 2013 r. brytyjski fiskus uznał, że „kredyty” należy traktować jako wynagrodzenie za usługę polegającą na umożliwieniu uczestnictwa w aukcji internetowej. Innymi słowy spółka świadczy na rzecz internautów odpłatną usługę, od której powinna rozliczyć VAT.
Spółka zaprotestowała, tłumacząc, że w zamian za „kredyty” świadczy tzw. transakcję uprzednią, o której mowa była m.in. w wyroku TSUE z 16 grudnia 2010 r. (sygn. akt C-270/09). Jest ona niezbędna, aby zrealizować podstawową transakcję, czyli sprzedaż towaru, ale jako taka nie podlega w ogóle VAT – podkreślała.
Sprawa trafiła do sądu, a ten spytał TSUE, czy prawo do uczestnictwa w aukcji internetowej w zamian za wirtualne „kredyty” będzie opodatkowane.
Trybunału Sprawiedliwości UE nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości.Podkreślił, że w opisanej sytuacji nie można mówić o transakcji uprzedniej wobec dostawy towaru, bo samo uczestnictwo w aukcji jest zupełnie niezależne od późniejszej, ewentualnej dostawy towaru. Spółka świadczy więc odpłatnie usługi, które są opodatkowane VAT.
TSUE podkreślił też, że wpłata „kredytów” nie jest zaliczką na poczet dostawy towarów. Jest to wynagrodzenie z tytułu wyświadczonej usługi.

orzecznictwo

Wyrok TSUE z 5 lipca 2018 r., sygn. akt C-544/16.