Nie trzeba już będzie podpisu kwalifikowanego, żeby wysłać przez internet deklaracje: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12 oraz formularze informacyjne dotyczące VAT, akcyzy i gier hazardowych.
Wynika to z opublikowanego projektu nowego rozporządzenia. Zasadniczo deklaracje i podania będzie można podpisywać:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
2) podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane przez Portal Podatkowy, albo
3) podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego, albo
4) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jeżeli są przesyłane przez Portal Podatkowy, albo
5) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.
Ostatnim, „innym” podpisem będzie można opatrzyć deklaracje: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12 oraz informacje: VAT-23, VAT-26 i IGH-1 (ta ostatnia dotyczy podmiotów urządzających i prowadzących gry hazardowe).
Podpis kwalifikowany nie będzie potrzebny również do wysyłania zgłoszenia AKC-R i AKC-Z oraz informacji GHD-1 (o dopłatach m.in. w grach liczbowych, loteriach pieniężnych). Wszystkie trzy formularze będzie można opatrzyć podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.
Z kolei przy składaniu wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do ich odbioru będzie można stosować e-podpis celny, jak i inny podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań.
Nowe rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących informacji IGH-1, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2017 r.
Uchylone zostanie obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2015 r. (Dz.U. poz. 2362 ze zm.).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego – w konsultacjach