Już teraz podatek od importu towarów zamawianych przez internet jest należny bez względu na wartość produktu. Dodatkowo nad uszczelnieniem VAT pracuje specjalny zespół w Ministerstwie Finansów.
Poinformował o tym wiceminister Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21003). Wyjaśnił, że zespół pracuje nad rozwiązaniami informatycznymi, które ograniczyłyby proceder unikania VAT należnego od importu towarów w małych przesyłkach.
Praktyki te polegają na zaniżaniu wartości celnej produktów lub deklarowaniu, że jest to prezent, co pozwala korzystać z określonych preferencji w VAT (gdy ich wartość nie przekracza odpowiednio 22 euro i 45 euro). Paweł Gruza podkreślił jednak, że jest to błędne przekonanie. Wprawdzie ustawa o VAT zwalnia z podatku import małych przesyłek o łącznej wartości do 22 euro, ale zwolnienie to nie ma zastosowania do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Innymi słowy, zamówienie przez internet produktu z państwa nieunijnego (np. z Chin) podlega VAT bez względu na wartość, a więc już od 1 grosza. Zasada ta dotyczy nie tylko zamówień internetowych, ale również pisemnych i telefonicznych (art. 51 ust. 3 ustawy o VAT).
Podobne rozwiązanie (wynikające z dyrektywy VAT) funkcjonuje np. we Francji i ma przeciwdziałać nadużyciom i zakłócaniu konkurencyjności między firmami wysyłkowymi unijnymi i tymi spoza UE – poinformował Paweł Gruza.
Dodał, że do zwolnienia z VAT nie uprawnia także umieszczenie na przesyłce informacji „gift” lub „prezent”, gdy wartość towaru nie przekracza 45 euro. Musi być bowiem spełnione łącznie kilka warunków.
– Ilość i rodzaj towarów nie może wskazywać na ich przeznaczenie handlowe, odbiorca nie może płacić nabywcy żadnych opłat w związku z otrzymaniem przesyłki, a one same muszą mieć charakter okazjonalny – wyliczył wiceminister.
Przypomniał również, że problem ze stosowaniem zwolnienia dla importu towarów o wartości poniżej 22 euro w przesyłkach został dostrzeżony na forum UE. Dyrektywa 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r. znosi to zwolnienie i wprowadza nowe rozwiązania. Wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska, muszą do 1 stycznia 2021 r. dostosować przepisy krajowe w tym zakresie.
Odpowiedź z 23 kwietnia 2018 r. wiceministra finansów Pawła Gruzy na interpelację poselską nr 21003