Limit, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT, dotyczy wydatków brutto na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych – stwierdził dyrektor KIS.
Jego interpretacja wzbudziła poruszenie wśród ekspertów. Przedstawiciele resortu finansów zapowiedzieli w mediach społecznościowych szczegółową analizę jej uzasadnienia.
Pytanie zadał bank, który kupuje od podmiotów powiązanych m.in. usługi doradcze, reklamowe, ubezpieczeniowe. Od początku 2018 r. wydatki z tego tytułu są limitowane – nadwyżkę powyżej 3 mln zł można zaliczyć do podatkowych kosztów jedynie do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA (art. 15e ust. 1 ustawy o CIT).
Reklama
Bank był przekonany, że limity te dotyczą kwot netto. Zwrócił uwagę na art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a–c ustawy o CIT, z którego wynika, że zasadniczo VAT nie jest kosztem, ale od tej reguły są wyjątki. Kosztem jest np. podatek naliczony w części, w której firma nie może go odliczyć ani odzyskać i nie powiększy on wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Kosztem jest też podatek należny w przypadku importu usług bądź wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie jest on zarazem podatkiem naliczonym.
Bank podkreślił, że w obu tych sytuacjach podatek traci walor neutralności i obciąża podatnika. Stąd możliwość „odzyskania” go poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jego zdaniem z art. 15 ustawy o CIT wynika, że kosztem podatkowym są kwoty brutto. „Taką bowiem kwotę podatnik jest zobowiązany uiścić na rzecz kontrahenta – pisze organ.
Stwierdził, że art. 15e jest kontynuacją art. 15. Gdyby więc uznać, że chodzi w nim o koszt netto, to art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy byłby zbędny, bo VAT nigdy nie byłby kosztem (a jednak w niektórych przypadkach nim jest).
Dyrektor KIS uznał zatem, że bank musi najpierw wyłączyć z kosztów zbyt wysokie wydatki w kwocie brutto na nabycie usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, a dopiero potem pozostałe wydatki pomniejszyć o VAT (bądź pozostawić ten podatek w kosztach, jeśli zajdą przesłanki określone w art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.2.MC