Limit, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT, dotyczy wydatków brutto na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych – stwierdził dyrektor KIS.
Jego interpretacja wzbudziła poruszenie wśród ekspertów. Przedstawiciele resortu finansów zapowiedzieli w mediach społecznościowych szczegółową analizę jej uzasadnienia.
Pytanie zadał bank, który kupuje od podmiotów powiązanych m.in. usługi doradcze, reklamowe, ubezpieczeniowe. Od początku 2018 r. wydatki z tego tytułu są limitowane – nadwyżkę powyżej 3 mln zł można zaliczyć do podatkowych kosztów jedynie do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA (art. 15e ust. 1 ustawy o CIT).