Wspólnik spółki osobowej nie pomniejszy przychodu o odsetki od pożyczki, której udzielił spółce – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał wspólnik spółki komandytowej, który w 2017 r. pożyczył jej 2 mln zł. Spółka wypłacała mu z tego tytułu odsetki. Wspólnik chciał zaliczyć ich kwotę do własnych kosztów uzyskania przychodu.
Sądził, że w tym wypadku nie ma zastosowania art. 23 pkt 9 ustawy o PIT, który wyklucza z katalogu kosztów odsetki od własnego kapitału włożonego w źródło przychodów. Mężczyzna uważał, że chodzi o odsetki od wkładów wnoszonych do spółki, a nie o pożyczki udzielone na prowadzenie działalności gospodarczej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie miał jednak wątpliwości, że art. 23 ust. 1 pkt 9 zabrania zaliczania do kosztów podatkowych także odsetek od pożyczek udzielanych spółkom osobowym przez ich wspólników. Jest to również kapitał własny włożony w źródło przychodów, więc nie ma mowy o zaliczaniu odsetek od niego do kosztów uzyskania przychodu – stwierdził.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 maja 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.192.2018.1.DP