Serwer nie jest aparaturą badawczo-rozwojową, więc wydatki na jego wynajęcie nie są kosztem kwalifikowanym, premiowanym ulgą podatkową – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała spółka prowadząca portal finansowy pozwalający m.in. na internetową wymianę walut. Rozpoczęła ona prace nad autorskim projektem, tworzonym – jak twierdziła – w ramach prac badawczo-rozwojowych. Tłumaczyła, że wymaga to m.in. korzystania z zewnętrznych serwerów.
Uważała, że wydatki na wynajem takich urządzeń są kosztem kwalifikowanym w rozumieniu przepisów o uldze B+R.
Dyrektor KIS się z tym nie zgodził. Stwierdził, że serwer jest urządzeniem powszechnym, dostępnym dla wszystkich, jest to sprzęt uniwersalny, nie można go zatem zakwalifikować do aparatury naukowo-badawczej. Powołał się na wyjaśnienia GUS, z których wynika, że taką aparaturą są zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń niewykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R – skwitował dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.244.2018.1.MO