Jeśli garaż znajduje się w budynku, to nie trzeba wliczać go do limitu powierzchni domu jednorodzinnego, wyliczanego na potrzeby odzyskania podatku za materiały budowlane – potwierdził dyrektor KIS.

Osoby budujące swój pierwszy dom mogą tylko do końca września br. kupować materiały budowalne objęte zwrotem VAT.

Chodzi o rekompensatę na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 604, dalej MdM).

Inwestycja musi być realizowana na podstawie pozwolenia wydanego po 1 stycznia 2014 r., a powierzchnia domu nie może przekraczać ustawowych limitów: 100 mkw. lub 110 mkw., jeśli podatnik ma co najmniej troje dzieci (dla mieszkań powstałych w wyniku przebudowy budynków niemieszkalnych, to odpowiednio: 75 mkw. i 85 mkw.).

Podatniczka miała wątpliwości, czy licząc powierzchnię użytkową budowanego domu, musi wziąć pod uwagę garaż mieszczący się w bryle budynku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że nie.

Wskazał na art. 2 pkt 4 ustawy o MdM, definiujący dom jednorodzinny na potrzeby tej ustawy. Chodzi o budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Musi on służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, w której znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny.

W celu ustalenia powierzchni użytkowej przepisy o MdM odsyłają natomiast do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 374).

Chodzi tu o wszystkie pomieszczenia znajdujące się w lokalu, w szczególności: pokoje, kuchnię, spiżarnię, przedpokój, alkowy, hole, korytarze, łazienki.

Z powierzchni użytkowej wyłączone są natomiast: balkony, tarasy, loggie, antresole, szafy i schowki w ścianach, pralnia, suszarnia, wózkownia, strych, piwnica czy komórka przeznaczona do przechowywania opału.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że obliczając powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego, trzeba wziąć pod uwagę funkcje, jakie pełnią wymienione w przepisach pomieszczenia przynależne do mieszkania i przyporządkować im miejsca o podobnych funkcjach, znajdujące się w domu (na zasadzie analogi w nazewnictwie).

Oczywistym jest bowiem, że w domu jednorodzinnym nie buduje się co do zasady takiego pomieszczenia jak np. wózkownia.

Temu pomieszczeniu może odpowiadać piwnica lub pomieszczenie gospodarcze o innej nazwie. Natomiast do mieszkania nie przynależą np. komórki do przechowywania płodów rolnych, jakie buduje się w domach jednorodzinnych na obszarach zabudowy zagrodowej.

W lokalach mieszkalnych odpowiednikiem pomieszczeń o takim przeznaczeniu będą piwnice lub komórki do przechowywania opału – wskazał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Stwierdził zatem, że skoro powierzchnią użytkową mieszkania nie jest pralnia, suszarnia, wózkownia, strych ani piwnica, to na zasadzie analogii nie będzie nią garaż znajdujący się w bryle domu jednorodzinnego.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 maja 2018 r., nr 0111-KDIB2-2.4019.5.2018.1.MM