Budowa domu jednorodzinnego z wiatą garażową nie jest usługą kompleksową. Nie jest więc opodatkowana jedną stawką VAT – uznał dyrektor KIS.
We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że świadczy całościową usługę na podstawie umów zawieranych z inwestorami (właścicielami działek). Dla każdego z nich spółka wyprodukuje dom oraz wiatę garażową z prefabrykatów, a następnie je zamontuje na wylanych fundamentach. Podkreśliła, że budynek mieszkalny wraz z wiatą garażową będą stanowić jeden przedmiot transakcji i będą objęte jedną księgą wieczystą. Dodała jednak, że wiata nie będzie w jakikolwiek sposób połączona z budynkiem mieszkalnym (np. łącznikiem).
Spółka wskazała, że dostała już interpretację, która pozwala traktować jako jedną transakcję budowę domu z garażem wolnostojącym i stosować do całości stawkę 8 proc. VAT. Chciała się upewnić, że to samo dotyczy budowy domów z wiatami garażowymi.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że nie będzie to usługa złożona. Wyjaśnił, że preferencyjną stawkę VAT można zastosować tylko do budowy domu jednorodzinnego (PKOB 11), natomiast nie obejmie ona budowy wiaty garażowej wolnostojącej.
Skoro wiata nie będzie w żaden sposób połączona z domem, to nie można sklasyfikować jej jako obiektu budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wiata garażowa jako samodzielny obiekt budowlany nie stanowi też budynku mieszkalnego ani pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (pomieszczenia pomocniczego). To tzw. garaż otwarty, który jest pomieszczeniem przynależnym – stwierdził dyrektor KIS.
Dlatego uznał, że usługa budowlana związana ze wzniesieniem wiaty garażowej wolnostojącej będzie objęta 23 proc. VAT.
Interpretacja indywidualna z 10 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.300.2018.1.AW