Wynajem miejsc parkingowych, które nie są wpisane wraz z mieszkaniem do jednej księgi wieczystej, jest objęty podstawową stawką podatku – uznał dyrektor katowickiej izby.
Pytanie zadał zarejestrowany dla celów VAT gminny zakład budżetowy zarządzającymi miejskimi nieruchomościami. Były to zarówno lokale należące wyłącznie do gminy, jak i posiadane przez nią we współwłasności oraz należące wyłącznie do mieszkańców.
Garaże znajdowały się wprawdzie na tej samej działce co budynek mieszkalny, ale były wyodrębnione w ewidencjach i traktowano je jako odrębny przedmiot obrotu. Zakład uważał, że nie tylko mieszkania, ale i garaże może wynająć bez podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Wprawdzie są one wynajmowane na podstawie odrębnych umów, ale stroną jest ten sam lokator Jest to więc jedna usługa kompleksowa – tłumaczył.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że wynajem garaży jest świadczeniem samodzielnym i odrębnym od najmu lokalu mieszkalnego. Nie można więc twierdzić, że jest to usługa kompleksowa. Najem garaży podlega więc stawce 23 proc. VAT – stwierdził dyrektor.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 stycznia 2015 r., nr IBPP2/4512-840/15/RSz.