Nie można uznać za świadczenie kompleksowe przewozu pasażerów autobusami i pośrednictwa sprzedaży biletów świadczonej przez inny podmiot – orzekł WSA w Warszawie w kilku wyrokach.
Chodziło o spółkę zajmującą się przewozami pasażerskimi w Polsce i Europie. Sprzedaje ona bilety na różne sposoby: u kierowców autobusów, w biletomatach oraz online, m.in. za pośrednictwem własnej witryny. W planach miała jednak, by sprzedażą biletów zajęła się firma prowadząca zewnętrzny portal sprzedażowy. Firma ta byłaby pośrednikiem w sprzedaży biletów, za co miałaby pobierać opłaty manipulacyjne.
Spółka uważała, że pośrednictwo w sprzedaży biletów będzie ściśle związane z przewozami pasażerskimi i całość będzie objęta 8-proc. stawką VAT, właściwą dla usługi przewozowej. Przekonywała, że jednej usługi nie da się oddzielić od drugiej, obie tworzą świadczenie kompleksowe.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że pośrednictwo w sprzedaży biletów za pomocą platformy online jest usługą niezależną od usługi transportowej, bo nie jest niezbędne do wykonania usługi zasadniczej, nie wpływa na jakość ani na efektywność usługi przewozu. Niezależnie od tego, czy pasażer kupi bilet w spółce czy za pośrednictwem platformy online, nie wpłynie to na wykonanie usługi przewozu. Należy zatem uznać, że czynności pośrednictwa mają charakter samoistny, są więc objęte 23-proc. VAT – stwierdził fiskus.
Zgodził się z tym WSA w Warszawie. Jak wyjaśniła sędzia Katarzyna Owsiak, usługi pośrednictwa i transportową należy traktować oddzielnie. W przypadku usługi transportowej stronami są spółka i ostateczny konsument. W przypadku usługi pośrednictwa stronami są spółka i jej kontrahent. Także elementy wskazane przez organ świadczą o tym, że są to usługi niezależne od siebie. Nie można więc objąć usług pośrednictwa stawką 8 proc. VAT.
Wyroki są nieprawomocne.
Wyroki WSA w Warszawie z 20 czerwca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3240/17 i III SA/Wa 3241/17.