Dostawy uzbrojenia na rzecz agencji NATO nie są objęte zerową stawką VAT, gdy agencja ta kupuje broń, by ją następnie odsprzedać naszemu Ministerstwu Obrony Narodowej – orzekł NSA.
Spór w tej sprawie toczyła spółka handlująca bronią. Zamierzała dostarczyć uzbrojenie na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem NAMSA – agencji NATO odpowiedzialnej za zaopatrzenie i zabezpieczenie eksploatacji sprzętu wojskowego na potrzeby sił zbrojnych państw członków NATO. Na takie „międzynarodowe” zakupy w drodze bezprzetargowej pozwalają decyzje MON.
Plan był więc taki, że spółka kupi broń od producenta mającego siedzibę w UE, sprzeda ją NAMSA, a agencja odsprzeda ją ministerstwu.
Spółka liczyła na to, że dostawa broni na rzecz NAMSA będzie bez VAT. Powoływała się na art. 151 ust. 1 lit. b dyrektywy o VAT (który mówi o zwolnieniu) i rozporządzenie ministra finansów w sprawie stosowania obniżonych stawek VAT (które mówi o obniżonej stawce zerowej, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 839). Oba te akty prawne przewidują brak VAT przy dostawach towarów i świadczeniu usług na rzecz organizacji międzynarodowych, przy czym nasz przepis wprowadza dodatkowy warunek, że towary i usługi muszą być wykorzystywane do celów służbowych tych organizacji.
Spółka wyciągnęła z tego wniosek, że zarówno sprzedaż broni na rzecz NAMSA, jak i jej odsprzedaż dalej na rzecz MON będą bez podatku.
Początkowo minister finansów to potwierdził, ale po 5 latach zmienił wydaną interpretację. Stwierdził, że organizacja międzynarodowa musiałaby nabywać broń do swoich celów służbowych, a nie ją odsprzedawać. – Jeśli agencja NATO działa jak pośrednik, to zwolnienia nie ma i dostawa jest objęta 23-proc. stawką VAT – stwierdził fiskus.
Nie zgodził się z tym WSA w Warszawie. Wyjaśnił, że NAMSA jest odpowiedzialna za zaopatrzenie i zabezpieczenie eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz usług na potrzeby sił zbrojnych NATO. Zaopatrując zatem w broń nasz MON, realizuje ten cel.
Naczelny Sąd Administracyjny przyznał jednak rację fiskusowi. Sędzia Arkadiusz Cudak wyjaśnił, że cele służbowe byłyby spełnione wtedy, gdyby NAMSA wykorzystywała broń na potrzeby sił zbrojnych NATO. Natomiast zaakceptowanie stanowiska sądu I instancji prowadziłoby do celowego unikania VAT od sprzedaży broni przy wykorzystaniu organizacji międzynarodowych w roli pośredników. Gdyby bowiem polska spółka sprzedała uzbrojenie bezpośrednio do MON, to nie byłoby żadnych wątpliwości, że dostawa jest objęta 23-proc. VAT.
ORZECZNICTWO Wyrok NSA z 19 grudnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1555/14.