Podatnicy nie będą musieli przesyłać do urzędu skarbowego informacji o dodatkowym koncie utworzonym dla celów split payment.
Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Przepisy dotyczące split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności, wejdą w życie 1 lipca br. Na razie mechanizm ten będzie dobrowolny. Kupujący będzie mógł zdecydować, czy przeleje cenę netto na zwykły rachunek sprzedawcy, a równowartość podatku od towarów i usług – na rachunek VAT.
Rachunek ten banki otworzą automatycznie do wszystkich rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla wszystkich podatników VAT. „Rachunek VAT nie będzie musiał być zgłaszany fiskusowi, podatnicy nie będą musieli wykazywać go w zgłoszeniu NIP-2 ani żadnym innym” – poinformował nas resort finansów.
Będzie to więc wyjątek od zasady nakazującej zgłaszanie fiskusowi wszystkich rachunków bankowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.). Na podstawie tych przepisów fiskus wymaga zgłaszania rachunków lokat, nawet gdy są one zakładane na krótkie okresy, np. tylko na jeden dzień (z ang. overnight).