Producent rolny, któremu w ciągu 5 ostatnich lat fiskus nakazał zapłacić akcyzę bądź VAT od paliwa lub oleju, nie odzyska podatku – zakłada projekt opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Kontrole Krajowej Administracji Skarbowej wykryły bowiem, że oszuści sprzedają producentom rolnym paliwa „niewiadomego pochodzenia” oraz olej opałowy, który potem jest również wykorzystywany jako napędowy.
Następnie producenci rolni odzyskują część pieniędzy na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r. nr 52, poz. 379 ze zm.).
Przepisy pozwalają dwa razy w roku złożyć wniosek o zwrot podatku zawartego w cenie oleju (do wysokości limitu wyliczonego według specjalnego wzoru). Adresatem jest lokalny fiskus, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do wniosku należy dołączyć fakturę VAT (albo jej kopię) potwierdzającą zakup paliwa w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Po zmianach, jeśli okaże się, że w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku fiskus wydał wobec producenta rolnego decyzję „wymiarową” w sprawie VAT bądź akcyzy od paliwa i oleju, to o odzyskaniu pieniędzy nie będzie już mowy. W związku z tym organ rozpatrujący wniosek (wójt, burmistrz lub prezydent) będzie musiał spytać dyrektora lokalnej izby administracji skarbowej, czy wobec producenta rolnego były wydane takie decyzje.
Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i ordynacji podatkowej – w konsultacjach publicznych