Gaz ziemny służący do napędu głównie autobusów miejskich będzie ze stawką 0 proc. Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt nowelizacji, który przewiduje również inne ułatwienia dla przedsiębiorców.
Zerowa stawka akcyzy ma sprzyjać walce ze smogiem oraz rozwojowi infrastruktury gazowej. Na jej wprowadzenie musi się jeszcze zgodzić Komisja Europejska (niezbędna jest notyfikacja). Zerowa stawka ma dotyczyć gazu ziemnego skroplonego (LNG) i sprężonego (CNG) wykorzystywanego do silników spalinowych. Z preferencji skorzystają głównie właściciele autobusów napędzanych takim paliwem, czyli np. takie miasta, jak: Mielec, Warszawa, Słupsk, Tarnów, Gdynia, Tychy, Zamość czy Rzeszów, w którym co piąty autobus jest napędzany gazem ziemnym.
Zmiany nie dotyczą gazu LPG wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych.
Obecnie skroplony gaz ziemny (LNG) jest opodatkowany stawką 670 zł od 1000 kg, a sprężony (CNG) stawką 10,50 zł od jednego gigadżula.
Przyjęty przez rząd projekt przewiduje też inne uproszczenia, m.in. zastąpienie papierowego obiegu dokumentu dostawy na elektroniczny (e-DD). Chodzi o dokument dostawy stosowany do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych z podatku ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką 0 proc. ze względu na przeznaczenie.
Skorzystają także producenci piwa i wina. Straty powstające przy produkcji tych trunków zostaną wyłączone z definicji ubytków wyrobów akcyzowych. A ubytki przekraczające maksymalny poziom norm ustalonych przez ministra finansów zostaną zwolnione z akcyzy do wysokości równej rzeczywistym stratom, pod warunkiem że ponadprzeciętne ubytki będą miały charakter naturalny, wynikający z właściwości wyrobów.
Projekt rozwiewa też wątpliwości interpretacyjne dotyczące stawek akcyzy na wyroby energetyczne przeznaczone do innych celów niż napędowe lub opałowe. Doprecyzowuje również, który organ jest właściwy do zwrotu podatku przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie, gdy akcyzę zapłacono w kraju.
Zmiany mają zasadniczo wejść po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem m.in. zastąpienia papierowego dokumentu dostawy elektronicznym (e-DD), które ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i prawa celnego – trafi do Sejmu