● Czy wydatki na budowę parkingu przy domu wykorzystywanym częściowo do prowadzenia działalności gospodarczej są kosztem podatkowym
● W jakich przypadkach z rachunku spółki jawnej można zapłacić podatek wspólników

● Czy do kosztów uzyskania przychodów spółki można zaliczyć wydatki na nabycie usług świadczonych przez wspólnika