● Co powinien zrobić nabywca po otrzymaniu pomyłkowo wystawionej faktury z adnotacją „odwrotne obciążenie”

● Pod jakimi warunkami można odliczyć VAT z faktury za opłatę stosunkową