Podatek od premii za osiągnięcie wyników można potrącić nawet wtedy, gdy jest ona wypłacana na podstawie innej faktury niż wynagrodzenie podstawowe – potwierdził dyrektor KIS.
Z pytaniem wystąpił producent żywności, który współpracuje z organizatorami sprzedaży w sklepach. Świadczą oni usługi marketingowe, mające prowadzić do zwiększenia sprzedaży.
Umowy zazwyczaj przewidują dodatkowe wynagrodzenie za osiągnięty sukces (z ang. success fee). Jest ono wypłacane tylko wówczas, gdy działanie organizatora sprzedaży okaże się skuteczne i spowoduje osiągnięcie założonych celów, np. określonego poziomu sprzedaży.
Producent chciał się upewnić, że w takim przypadku success fee podlega opodatkowaniu VAT, tak jak podstawowe wynagrodzenie za usługę, nawet gdy są one dokumentowane odrębnymi fakturami. Dzięki temu w obu przypadkach mógłby odliczać podatek naliczony.
Podkreślał, że nie ma prawnych przeciwskazań, aby wynagrodzenie za usługę podzielić na część zasadniczą i dodatkową, uzależnioną od wyników (kodeks cywilny daje w tym zakresie swobodę).
Wskazywał, że również organy podatkowe potwierdzały dotychczas, iż obie te części stanowią wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług (zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Wymienił m.in. interpretacje:
● dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 września 2014 r. (nr IPPP1/443-749/14-3/AP);
● dyrektora IS w Łodzi z 13 grudnia 2013 r. (nr IPTPP4/443-676/13-4/BM);
● dyrektora IS w Katowicach z 19 listopada 2012 r. (nr IBPP1/443-825/12/LSz).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się ze stanowiskiem producenta i odstąpił od uzasadnienia.
KOMENTARZ
Nie trzeba korygować faktur
Stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest bardzo korzystne. Gdyby bowiem uznał on, że wypłata success fee podwyższa wynagrodzenie z tytułu świadczenia określonej usługi, konieczne byłoby wystawienie faktury korygującej. Pogląd organu pozwala zatem na znacznie prostsze fakturowanie.
Jego stanowisko jest także ważne dla nabywcy usługi, ponieważ nie podważa prawa do odliczenia VAT z tak wystawionej faktury. To istotne dla bezpieczeństwa tych podatników, którzy wypłacają swoim kontrahentom różnego rodzaju premie za efekty ich działań.
Interpretacja dyrektora KIS z 11 stycznia 2018 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.565.2017.1.KB.