statystyki

Poradnia podatkowa: Czy uproszczona forma wpłaty zaliczek będzie korzystna dla spółki

autor: Tomasz Krywan16.04.2018, 08:29; Aktualizacja: 16.04.2018, 08:59
Jak opodatkować usługi uczestnictwa w kongresie świadczone dla firm zagranicznych?

Jak opodatkować usługi uczestnictwa w kongresie świadczone dla firm zagranicznych?źródło: ShutterStock

● Jakie są skutki podatkowe opłacania składek członkowskich w organizacji międzynarodowej

● Jak opodatkować usługi uczestnictwa w kongresie świadczone dla firm zagranicznych

● Czy uproszczona forma wpłaty zaliczek będzie korzystna dla spółki

● Polska spółka z o.o. świadcząca usługi spedycyjne została członkiem międzynarodowej organizacji skupiającej firmy spedycyjne. Członkostwo w tej organizacji daje polskiej spółce wiele profitów. W związku z powyższym będzie co roku opłacać składkę członkowską. Czy składkę tę może zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów? Czy spółka powinna rozpoznawać import usług?

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa. Wyjątki od tej zasady dotyczą:

  • składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej, z tym że górną granicę składki określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej,
  • składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 proc. kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Żaden z tych wyjątków nie ma jednak zastosowania w przedstawionej sytuacji. W szczególności nie ma zastosowania drugi z nich, gdyż organizacje międzynarodowe nie są organizacjami działającymi na podstawie polskich przepisów. Nie są to zatem organizacje działające na podstawie odrębnych ustaw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c ustawy o CIT. Prowadzi to do wniosku, że składki członkowskie, o których mowa, nie mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie składki członkowskie stanowią niekiedy wynagrodzenie z tytułu podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT czynności, w szczególności z tytułu świadczenia usług. Tytułem przykładu wskazać można wyrok TSUE z 21 marca 2002 r., sygn. C-174/00, dotyczący składek członkowskich pobieranych przez organizację udostępniającą swoim członkom pole do gry w golfa za wynagrodzeniem płatnym ryczałtowo (bez względu na stopień korzystania ze świadczeń przysługujących członkom organizacji). Trybunał uznał, że fakt pobrania zryczałtowanego wynagrodzenia nie wyłącza możliwości uznania tego wynagrodzenia za bezpośrednio związane z usługą. W przedstawionej sytuacji odpłatnie świadczoną usługą była sama możliwość korzystania z określonych świadczeń (a nie faktyczne korzystanie z nich).


Pozostało jeszcze 70% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane