Nie tylko szef Krajowej Administracji Skarbowej, ale i naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł decydować o zablokowaniu podejrzanego konta na 72 godziny.
Jeśli natomiast fiskus uzna, że podejrzane konto powinno pozostać zablokowane na kolejne 3 miesiące, to postanowienie w tej sprawie wyda właściwy dyrektor izby administracji skarbowej. Dyrektor IAS będzie też decydował, czy w takiej sytuacji przedsiębiorca będzie mógł wypłacić z zablokowanego rachunku np. wynagrodzenie pracownikom.
Wynika to z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia. Ministerstwo Finansów jest przekonane, że przełoży się to na większą liczbę blokad podejrzanych rachunków, ale nie jest jeszcze w stanie oszacować skali tego wzrostu.
Gdy zobowiązanie przekracza 10 tys. euro, blokada może być przedłużona do 3 miesięcy
Według danych na 18 października br. (przekazanych przez MF redakcji DGP) zablokowano w ten sposób 20 rachunków należących do 12 podejrzanych podmiotów. To pozwoliło zabezpieczyć 6 mln zł. Z tego 17 blokad zostało przedłużonych na więcej niż 72 godziny.
Rozporządzenie ma wejść w życie bardzo szybko – już dzień po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową umożliwiła ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491 ze zm.). Weszła ona w życie 13 stycznia 2018 r.
Blokada trwa zasadniczo nie dłużej niż 72 godziny, ale gdy szacowana kwota zobowiązania podatkowego przekracza 10 tys. euro, wówczas może być przedłużona na okres do 3 miesięcy.
Po wejściu w życie nowelizacji z 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1499) szef KAS nie wydaje już postanowienia o blokadzie, lecz kieruje żądanie bezpośrednio do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Tym samym podatnicy stracili możliwość składania zażalenia. Postanowienie musi być natomiast wydane, jeśli zachodzi konieczność przedłużenia blokady do 3 miesięcy.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie upoważnienia innych organów KAS do wykonywania niektórych zadań szefa KAS dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego – w konsultacjach publicznych