Jednolity plik kontrolny to swego rodzaju prekursor transformacji dokumentacji księgowej przedsiębiorców. Od oceny skutków wdrożenia nowego obowiązku uzależniono nawet likwidację deklaracji VAT. W dobie elektronicznego przesyłu informacji nie tak łatwo będzie jednak pozbyć się z obrotu tradycyjnych, papierowych faktur.
e-deklaracje źródło: Ministerstwo Finansów / Inne

Prymat komunikacji elektronicznej nad tradycyjną nie jest nowością. Świadczą o tym chociażby ilości wysłanych e-deklaracji. W 2008 roku, gdy system dopiero powstawał, do fiskusa trafiło nieco ponad 100 tys. e-formularzy. Wystarczyło 3 lata, by liczba ta wzrosła do 3 milionów. Zaś w rozliczeniach w ubiegłym roku za pośrednictwem programu e-deklaracje do skarbówki trafiło ponad 68 mln druków elektronicznych.

O ile przesyłanie PIT-ów przez internet stało się powszechne, o tyle rozliczenia podatku VAT wciąż przelewane są na papier. „W Polsce mamy 1,66 mln podatników VAT, z czego 90 proc. to mikrofirmy. Co roku wystawiają oni 1,5 mld faktur, a tylko 25 proc. z nich wystawianych jest elektronicznie. Aczkolwiek nie oznacza to, że nie są później drukowane” – poseł Wojciech Murdzek w interpelacji do Ministerstwa Finansów pytając tym samym o możliwość likwidacji papierowych faktur.

Niezwykle istotny wpływ na poziom cyfryzacji firm miało wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego, w ramach którego przedsiębiorcy muszą każdego miesiąca przesyłać dane skarbówce wyłącznie drogą elektroniczną. Chodzi m.in. o ewidencję VAT, faktury VAT, dane dot. magazynu, czy ewidencję przychodów. Dla mikrofirm od stycznia nowym obowiązkiem jest systematyczne raportowanie urzędnikom danych o ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. W związku z powyższym, resort finansów nie wyklucza likwidacji deklaracji VAT, gdyż zawarte w nich informacje przesyłane są w formie JPK.

Czy możliwa jest także likwidacja papierowych faktur? Zgodnie z prawem unijnym (dyrektywa 2006/112/WE), od którego zależne jest polskie prawodawstwo, za fakturę uznawany jest zarówno dokument elektroniczny, jak i w formie papierowej. Obydwie formy traktowane są na równi. „Należy podkreślić, że przepisy o podatku od towarów i usług, muszą pozostawać w zgodzie dyrektywą, a likwidacja papierowych faktur naruszałaby przepisy dyrektywy”- stwierdza wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację. Jak dodaje, ministerstwa nie prowadzą prac nad ewentualną likwidacją papierowych faktur.

Odpowiedź na interpelację nr 20193 w sprawie papierowych faktur