Gminy nie będą mogły pobierać podatku według stawki właściwej dla działalności gospodarczej tylko dlatego, że na gruncie stoi słup przesyłowy. Będzie też zwolnienie dla gazu wykorzystywanego głównie do napędu autobusów miejskich.
Senatorowie bez poprawek przyjęli dwie ustawy, które teraz trafią do podpisu prezydenta. Jedna zmienia przepisy: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym, natomiast druga o podatku akcyzowym.
Pierwsza ma zapobiec wymierzaniu przez gminy wyższego podatku od gruntów, przez które przebiega infrastruktura służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów, energii elektrycznej, ropy naftowej oraz infrastruktura telekomunikacyjna. Przyjęte przepisy wprowadzą zasadę, że jeżeli przedsiębiorstwo liniowe korzysta w ograniczony sposób z gruntów osób trzecich, to podatek od nieruchomości nie może być wymierzony według stawki właściwej dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Reklama
Druga nowelizacja – ustawy o podatku akcyzowym – wprowadza zerową stawkę akcyzy dla gazu ziemnego LNG i CNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych, głównie w autobusach miejskich.
Zniknie także papierowy dokument dostawy. Dziś wymaga się go przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zarówno wyrobów zwolnionych z podatku ze względu na ich przeznaczenie, jak i wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką 0 proc. Po wejściu w życie nowelizacji podatnicy będą składać cyfrowy dokument e-DD.
Nowelizacja przywraca też przepis, który umożliwi naczelnikom urzędów celno-skarbowych konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy Polski w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego bądź do składu celnego.
Etap legislacyjny
Senat przyjął nowelizacje:
– ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 919),
– ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 911)