Obowiązujące od 15 marca br. przepisy miały usprawnić i zautomatyzować przesyłanie bilansu do Krajowego Rejestru Sądowego. Na razie są przyczyną licznych problemów.
Na łamach DGP pisaliśmy już o skutkach nowego wymogu – posiadania numeru PESEL przez osoby reprezentujące spółkę, które składają sprawozdanie do KRS. Teraz okazuje się, że problem jest też z systemami teleinformatycznymi, za pomocą których takie sprawozdanie ma być przesłane.
Kłopot mają również sami wspólnicy. Nie będą już mogli na jednym zgromadzeniu wybrać nowego zarządu i zatwierdzić sprawozdania finansowego za miniony rok.