Spółki, w których żaden z członków zarządu nie ma numeru PESEL, bo wszyscy są cudzoziemcami, nie będą mogły złożyć sprawozdań do KRS. Jeszcze większy problem mogą mieć spółki osobowe.
Nowe przepisy uniemożliwiają bowiem składanie sprawozdań przez osoby, które nie mają PESEL. To skutek obowiązującej od 15 marca br. nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398).
Tylko z PESEL