Spółki nie będą już składać rocznych raportów do urzędu skarbowego . Dokumentami przesłanymi w formie elektronicznej podzieli się z fiskusem KRS.
Sprawozdania finansowe będą składać fiskusowi (szefowi Krajowej Administracji Skarbowej) tylko osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe. Za to będą to robić wyłącznie elektronicznie, podobnie jak pozostałe firmy przesyłające sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Poinformował o tym 15 września 2017 r. wiceminister finansów Paweł Cybulski w odpowiedzi na interpelację nr 14879.
Nie oznacza to jednak, że firmom ubędzie pracy. Swoje pomysły na zmiany ma również minister obrony narodowej, o czym przypomniał wiceminister Cybulski. Do szefa MON dwa razy w roku miałyby trafiać informacje finansowe o niektórych przedsiębiorstwach z branż strategicznych. Chodzi w szczególności o sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe składane na druku F-01/I-01, który dziś trafia do Głównego Urzędu Statystycznego, chociaż w innych terminach. Takie zmiany przewiduje opublikowany już projekt ustawy o organizowaniu zadań przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki.
Dzisiejsze obowiązki składania raportów / Dziennik Gazeta Prawna
Ważne szczegóły
– Pomysł, który przedstawiło Ministerstwo Finansów, jest bardzo atrakcyjny – uważa Maciej Czapiewski, biegły rewident, partner w HLB M2. Jego zdaniem może on znacząco poprawić obieg i dostępność danych sprawozdawczych przedsiębiorstw. – Co do zasady, przesyłanie danych elektronicznych jest tańsze niż papierowych, a ich dalsza dystrybucja do zainteresowanych odbiorców szybsza i łatwiejsza – podkreśla.
Zdaniem Macieja Czapiewskiego diabeł tkwi jednak w szczegółach. – Ważne będzie bowiem, w jaki sposób potwierdzana będzie autentyczność sprawozdań finansowych. Czy wymagany będzie kwalifikowany podpis elektroniczny wszystkich osób zobowiązanych do podpisania sprawozdania finansowego, czy przypadkiem nie będzie obowiązku stosowania wystandaryzowanych wzorów (co w mojej ocenie jest niewykonalne). Wreszcie, czy elektroniczne sprawozdania finansowe będą dostępne przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych dla publiczności. – Jeśli spełniony będzie ten warunek, to jakościowo poprawi się dostępność danych finansowych uczestników obrotu gospodarczego – twierdzi ekspert. Podkreśla, że wprawdzie obecnie sprawozdania złożone w rejestrze sądowym są jawne, ale korzystanie z nich wymaga kłopotliwej wizyty w sądzie, a dostępne informatory internetowe zawierają jedynie skany głównych tabel sprawozdawczych (brak informacji dodatkowej, która jest ważnym źródłem danych).
Systemy informatyczne muszą podołać
Projektowane zmiany chwali też radca prawny i partner Tomasz Olkiewicz w MDDP Olkiewicz i Wspólnicy. – Sam resort finansów przyznał przecież, że w praktyce urzędy nie wykorzystują informacji zawartych w papierowych sprawozdaniach finansowych, które dziś do nich trafiają. Cyfryzacja tych dokumentów byłaby niewątpliwym ułatwieniem dla firm, bo wysłanie pliku w formacie XML jest łatwiejsze i tańsze niż drukowanie wielu egzemplarzy, które potem należy składać w kilku instytucjach jednocześnie – komentuje ekspert. Dodaje, że również fiskus będzie mógł łatwiej wykorzystać zgromadzone informacje dla własnych celów analitycznych.
– Niezmiernie ważne będzie jednak, aby za zmianami przepisów nadążyły proces unowocześnienia infrastruktury informatycznej i zapobieganie chociażby częstym awariom systemu KRS. Zwiększanie zakresu dokumentacji elektronicznej będzie miało sens, jeśli podołają temu systemy informatyczne – mówi Tomasz Olkiewicz. Izabela Wiewiórka, doradca podatkowy z kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, zwraca uwagę na inny problem. – O ile zmiany zakładane przez resort finansów faktycznie mogłyby odciążyć zarówno przedsiębiorców, jak i urzędników, to w poprzek im idą najnowsze propozycje MON – zauważa ekspertka.
Przypomina, że resort obrony zamiast czerpać dane z zasobów KRS, KAS czy GUS chce nałożyć na niektóre branże dodatkowe obowiązki w zakresie przesyłania półrocznych informacji finansowych na drukach F01/I-01. – Jeśli takie przepisy wejdą w życie, to będzie to krok wstecz w trwającym od kilku lat procesie elektronizacji i upraszczania obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw.