Prawo bilansowe nie zawiera szczegółowych wskazówek, kiedy i w jakiej wartości rozliczyć transakcje zamiany aktywów pomiędzy jednostkami. Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości wyjaśnia, jak to zrobić.
Stanowisko KSR porządkuje dotychczasową praktykę przy niektórych rozliczeniach barterowych. Przedmiotem stanowiska jest przedstawienie sposobu ujęcia skutków transakcji zamiany jednego lub kilku składników aktywów niepieniężnych. Prawo bilansowe nie zawiera szczegółowych wskazówek na ten temat. Dlatego podmioty opracowywały własne zasady, czerpiąc z rozwiązań podatkowych. Jednak te rozwiązania nie odzwierciedlały treści ekonomicznej transakcji. Nowe stanowisko uwzględnia to, że transakcje takie mogą przybierać różne formy prawne oraz może składać się na nie jedna lub wiele powiązanych ze sobą transakcji.
Czego dotyczy