Dyrektor KIS zapewnił w najnowszej interpretacji, że od wniesienia gotówki do spółki kapitałowej nie ma podatku. Do Sejmu trafiła nowelizacja, która również ma to potwierdzić.
Zamieszanie powstało wskutek obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175). Zmieniła ona brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.
Według ekspertów z obecnego przepisu wynika, że gotówka wnoszona do spółek z o.o. i akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych jest opodatkowana, i to zarówno na etapie zakładania spółki, jak i podwyższania jej kapitałów (pisaliśmy o tym w artykule „Podatek, który odetnie biznes od pieniędzy”, DGP nr 220/2017).
Dlatego Ministerstwo Finansów postanowiło doprecyzować tę zmianę. 22 lutego br. do Sejmu trafił rządowy projekt, który ma zagwarantować, że wkłady pieniężne są nadal nieopodatkowane. Na razie jednak sejmowy harmonogram nie zakłada, aby projekt ten miał zostać rozpatrzony na posiedzeniu w tym tygodniu.
Podatnicy wciąż więc są zdezorientowani i powoli zaczynają składać wnioski o interpretacje. Chcą w ten sposób zapewnić sobie ochronę na wypadek, gdyby fiskus zmienił jednak zdanie.
W najnowszej interpretacji z 26 lutego 2018 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.425.2017.1.PH) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy nie skutkują opodatkowaniem gotówki wnoszonej do spółki.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która wraz z jednoosobową spółką gminy zamierza zrealizować inwestycję i w tym celu powołać dwie spółki z o.o. Mają być do nich wniesione wkłady pieniężne. Spółka chciała się upewnić, że z tego tytułu nie powstanie przychód do opodatkowania.
Wskazała, że zgodnie z obecnym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, przychodem jest „wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze”. Wykreślone zostało sformułowanie „w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że zmiana ta miała jedynie charakter redakcyjny. Powołał się na uzasadnienie do projektu, z którego wynikało, że nowelizacja polegała jedynie na skreśleniu odniesienia do wkładów niepieniężnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). O tym bowiem, że wkład niepieniężny stanowiący ZCP nie jest przychodem, stanowi obecnie zmieniony art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b. ustawy o CIT.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że celem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT jest opodatkowanie, na moment wniesienia wkładu, ewentualnego dochodu („cichych rezerw”) skutkującego przeniesieniem własności (zbyciem) danego składnika majątku podatnika.
W sensie ekonomicznym operacja ta jest tożsama ze zbyciem (sprzedażą) składnika majątkowego należącego do podatnika – dodał organ.