Jeśli spółka A zachowała 100-proc. wpływ na ten sam zespół aktywów, który początkowo znajdował się w B, a później został przeniesiony do C, to nie dochodzi do przerwania posiadania udziałów – orzekł WSA w Łodzi.
Sprawa dotyczyła spółki holenderskiej (A), która w 2015 r. pożyczyła ponad 68 mln euro polskiej spółce z o.o. (B), której była jedynym udziałowcem.
Rok później doszło do połączenia B ze spółką C. Cały majątek B został przeniesiony na C. W efekcie tego doszło do unicestwienia udziałów A w spółce B. Holenderska spółka A stała się natomiast jedynym akcjonariuszem spółki C (100 proc. akcji). Ta z kolei wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejętej spółki B, w tym również w prawa i obowiązki związane z umową pożyczki. C stała się stroną umowy pożyczki jako pożyczkobiorca.
Spór z fiskusem toczył się o podatek od odsetek zapłacony wcześniej przez B. Spółka A starała się o jego odzyskanie. Wskazywała, że przez co najmniej dwa lata zamierza posiadać w kapitale C co najmniej 25 proc. akcji. Jest to warunek zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 3–5 ustawy o CIT.
Organy podatkowe stwierdziły jednak, że A nie spełniła warunku nieprzerwanego posiadania przez nią co najmniej 25 proc. udziału w spółce, która wypłaciła odsetki. Uważały, że wskutek unicestwienia udziałów w B nie można mówić o nieprzerwanym posiadaniu udziałów.
WSA w Łodzi przyznał rację spółce. Stwierdził, że A nie wyzbyła się udziałów, bo w zamian za nie dostała, w takim samym zakresie, akcje C. Plan połączenia zakładał bowiem, że A zachowała 100-proc. wpływ na ten sam zespół aktywów, który początkowo znajdował się w B, a później został przeniesiony do C. Nie można więc mówić o przerwaniu ciągłości posiadania udziałów, jak twierdziły organy podatkowe – orzekł WSA.
Sąd zwrócił uwagę, że mamy tu do czynienia z połączeniem spółek przez przejęcie (art. 294 kodeksu spółek handlowych). W takim przypadku dochodzi do sukcesji generalnej praw i obowiązków. Spółka C wstąpiła więc w prawa i obowiązki spółki B.
Inną sprawą jest to, czy spółka A posiadała udziały (w B) i akcje (w C) przez okres 2 lat. To będą musiały zbadać organy podatkowe, ponownie rozpatrując wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 25 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 1060/17.