Rekompensata od kontrahenta za zmniejszenie albo anulowanie zamówienia towarów wytworzonych w strefie jest zwolniona z podatku – orzekł NSA.Chodziło o spółkę ze specjalnej strefy ekonomicznej, produkującą akcesoria do pojazdów silnikowych. Jednym z jej kontrahentów była firma z Niemiec. Miała ona odbierać ustalone ilości akcesoriów, a w razie zmniejszenia lub anulowania zamówienia wypłacić spółce stosowną rekompensatę.
Spór toczył się o to, czy takie odszkodowanie jest dochodem z działalności strefowej, zwolnionym z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że rekompensata za zmniejszenie lub anulowanie zamówienia nie jest dochodem z działalności strefowej. Jej otrzymanie nie zostało wymienione w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie – stwierdził fiskus.
Spółka nie zgadzała się z taką wykładnią. Zwróciła uwagę na to, że art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o CIT zwalnia z podatku „dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia”. Zezwolenie mówi natomiast o rodzajach działalności (produkcyjnej, handlowej, usługowej) związanych z konkretnymi wyrobami i usługami. Nie mówi, że zwolniona jest sprzedaż wyrobów, a rekompensata za brak odbioru zamówienia już nie.
Przegrała jednak w WSA we Wrocławiu. Sąd podkreślił, że sama produkcja wyrobów nie generuje przychodu, konieczna jest sprzedaż. Przypomniał, że celem istnienia specjalnej strefy ekonomicznej jest rozwój działalności gospodarczej, a nie premiowanie za brak produkcji.
Spółka wygrała dopiero w NSA. Sędzia Bogusław Woźniak wyjaśnił, że dochód z działalności strefowej powinien być rozumiany szerzej niż sama tylko sprzedaż. – Pod tym pojęciem kryje się efekt finansowy wszelkich przejawów działalności prowadzonej na terenie strefy – tłumaczył.
– Skoro więc spółka poniosła nakłady na zwiększenie produkcji strefowej, to nie tylko cena, ale i rekompensata za zmniejszenie zamówienia na jej towary powinna zostać rozliczona jako dochód z działalności strefowej – uzasadnił wyrok sędzia Woźniak.
ORZECZNICTWO Wyrok NSA z 15 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 245/16.