Spółka, która korzysta ze zwolnienia podatkowego w specjalnej strefie ekonomicznej, może być zarazem uczestnikiem podatkowej grupy kapitałowej – potwierdził po raz kolejny NSA.



Chodziło o firmę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i korzystającą dzięki temu ze zwolnienia z podatku dochodowego. Niezależnie od tego spółka została włączona do ogólnoświatowej grupy kapitałowej. W planach było utworzenie w Polsce podatkowej grupy kapitałowej (PGK), aby zredukować koszty i scentralizować niektóre procesy.
Spółka uważała, że prowadzenie przez nią działalności na terenie SSE nie wyklucza wejścia do PGK.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uważał przeciwnie. Wskazał na zastrzeżenie w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, z którego wynika, że PGK nie mogą tworzyć spółki korzystające ze zwolnień w CIT na podstawie odrębnych ustaw. Tymczasem zwolnienie podatkowe dla działalności strefowej wynika z ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010), która jest odrębna od ustawy o CIT.
Innego zdania były WSA w Rzeszowie oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Oba orzekły, że podstawą zwolnienia podatkowego w specjalnych strefach ekonomicznych jest art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, a nie ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. To, że art. 12 tej drugiej również mówi o zwolnieniu z podatku dochodowego, niczego nie zmienia.
Wyrok potwierdza ukształtowaną już linię orzeczniczą. Podobnie NSA orzekł w kwietniu 2015 r. (sygn. akt II FSK 1969/13, II FSK 680/13, II FSK 681/13), a wcześniej w maju 2014 r. (sygn. akt II FSK 1958/12, II FSK 1353/12) i sierpniu 2012 r. (sygn. akt II FSK 1614/11).
Rząd planuje natomiast zmiany w przepisach strefowych. Skierowany do Sejmu projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji zakłada utworzenie jednej strefy na terytorium całego kraju. Przewiduje zarazem, że ze zwolnień podatkowych w tym zakresie nie będą mogły korzystać podatkowe grupy kapitałowe. Rząd uzasadnia to tym, że takie grupy stały się narzędziem agresywnej optymalizacji podatkowej.
Rząd chce, aby ze strefowych zwolnień nie mogły korzystać podatkowe grupy kapitałowe
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 22 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 181/16.