Przedsiębiorca, który nie zwróci nadwyżki VAT klientom, nie odzyska jej z budżetu państwa. Ministerstwo Finansów chce wprowadzić przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Takie rozwiązanie zakłada również projekt nowej ordynacji przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Ministerstwo Finansów nie chce jednak czekać do jej uchwalenia. Planuje dodać przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu do ustawy o VAT.
Plany resortu potwierdził Wojciech Śliż, dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów. – Pracujemy nad doprecyzowaniem przepisów proceduralnych w tym zakresie – stwierdził w odpowiedzi na pytanie DGP.