- Nawet jeśli część jej majątku nie jest faktycznie wykorzystywana w działalności gospodarczej, to nie ma to znaczenia na gruncie podatku od nieruchomości - mówi dr. hab. Rafał Dowgierw rozmowie z DGP.
Zapadły już pierwsze wyroki sądów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 13/15) w sprawie podatku od nieruchomości należących do przedsiębiorców, ale wykorzystywanych do celów prywatnych. Przykładem są orzeczenia WSA w Rzeszowie z 23 stycznia br. (sygn. akt I SA/Rz 729/17) i WSA w Poznaniu z 17 stycznia 2018 r. (sygn. akt I SA/Po 755-7/17). Dotyczyły one jednak spółek, a nie indywidualnych przedsiębiorców. Czy zgadza się pan z tezą, że rozstrzygnięcie TK ma zastosowanie również w odniesieniu do spółek?
Nie. Wyrok TK zapadł w konkretnym stanie faktycznym – odnosił się do osób fizycznych i w tym kontekście z pewnością jest słuszny. Osoby fizyczne mogą, ale nie muszą być przedsiębiorcami. W przypadku spółek prawa handlowego taki dualizm nie występuje, ponieważ są one tworzone zasadniczo w celu wykonywania działalności gospodarczej. Spółka z o.o. powołana w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie może mieć innego majątku „prywatnego”. Nawet jeśli część jej majątku nie jest faktycznie wykorzystywana w działalności gospodarczej, to nie ma to znaczenia na gruncie podatku od nieruchomości.